Bij een cervicale stenose, ook wel kanaalstenose genoemd, is een vernauwing in de nek van de zenuwwortels of het ruggenmerg. De zenuwwortels ter hoogte van de halswervelkolom komen hierdoor in de verdrukking wat klachten geeft in de ledematen.

Oorzaken van een cervicale stenose

Er zijn enkele oorzaken waarna een cervicale stenose optreed. De eerste en meest voorkomende is artrose. Artrose is een degeneratief proces van de tussenwervelschijven tussen de wervels. Doordat de artrose zorgt voor een verhoogde botaanmaak ontstaan er richels aan de wervels. Dit kan op één wervel of op meerdere wervels gebeuren, op verschillende hoogtes van C2 tot aan Th1. Door deze verwoekeringen worden de kleine openingen waardoor de zenuwwortels naar buiten treden nog kleiner, waardoor de zenuw bekneld komt te zitten. De verwoekeringen kunnen ook zo ver gaan, dat ze zorgen voor een verdrukking van het ruggenmerg.

Andere maar minder voorkomende oorzaken van een cervicale stenose zijn:

  • Reuma: reuma kenmerkt zich door gewrichtsontstekingen. De zwelling die daarbij ontstaat kan druk geven bij de halswervelgewrichten;
  • Letsel: wanneer er letsel van de halswervels is geweest, waardoor een verschuiving van botfragmenten heeft plaatsgevonden.

Symptomen van een cervicale stenose

Bij verdrukking van het ruggenmerg of de zenuwen bij de halswervels treden de volgende klachten op:

  • krachtvermindering in de benen en/of armen;
  • verminderd gevoel in de benen en/of armen;
  • verlies van controle over de bewegingen van de benen;
  • incontinentie voor urine;
  • mogelijk darmproblematiek.

Om er zeker van te zijn dat u last heeft van een cervicale stenose, is het doen van een lichamelijk onderzoek en beeldonderzoek belangrijk. Daarin wordt er gekeken naar eventueel krachts- en gevoelsverlies. Bij beeldonderzoek kunt u denken aan een MRI-scan, CT-scan of röntgenfoto.

De behandeling van kanaalstenose

Er zijn twee soorten behandelingen die worden aangeboden bij een stenose, namelijk een conservatieve therapie (denk hierbij aan fysiotherapie of pijnmedicatie) of een operatie.

In veel gevallen zal er altijd gestart worden met conservatieve therapie bij een fysiotherapeut. Door middel van oefentherapie zal de therapeut samen met u werken aan een sterkere nek en rug, goede houding en cognitieve gedragsmatige oefentherapie. Dit is oefentherapie gericht op het leren omgaan met de pijn. Ook zal de therapeut checken of er een scheefstand van het bekken is. De hele wervelkolom is verbonden met elkaar en kan dan ook van invloed zijn op de wervels in de hals. Indien er na 3 tot 6 maanden nog weinig vooruitgang geboekt is, dan kunt u in samenspraak met de arts een operatie overwegen.

Operatie
Als de conservatieve therapie niet of onvoldoende gewerkt heeft, besluit de neurochirurg of hij u opereert. Slijtage op zich is geen reden tot operatie, maar wanneer er druk op het ruggenmerg is, zal er in veel gevallen wel overgegaan worden tot een operatie. Met een operatie wordt veelal verdere achteruitgang tegen gegaan. Indien het ruggenmerg al aangetast is, zal dit niet meer herstellen. Tijdens de operatie wordt er meer ruimte gecreëerd voor het ruggenmerg en de zenuwwortels.

Verhelpen van een cervicale stenose

Wat kunt u zelf doen?

Bij een stenose worden de ruimtes voor de zenuwwortels kleiner. Het voorover buigen van de nek zorgt er op dat moment voor dat deze ruimtes iets vergroot worden en zal iets van verlichting geven. Het achterover strekken van de nek maakt deze ruimtes nog kleiner. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden. Onbewust beweegt u de nek vaker in deze strekking dan u misschien zelf doorheeft. Denk bijvoorbeeld aan het voorover buigen vanuit de rug en dan naar voren kijken, of bij het klussen boven uw hoofd. Het slikken van pijnmedicatie kan de klachten ook tijdelijk doen verminderen. Let hierbij op dat u het maximale aantal per dag niet overschrijdt.

Wat kan het Rug Expertise Centrum voor u doen?

Bij het Rug Expertise Centrum kan u terecht voor oefentherapie. Dit wordt toegepast om de spieren te verstevigen en waardoor het makkelijker is om een goede houding te kunnen aannemen. Daarbij houdt de therapeut rekening met bewegingen en activiteiten die lastig voor u zijn om uit te voeren. De therapeut kan ook bindweefselmassage toepassen om spanningen rond de spieren af te laten nemen. Iedere therapeut zal ook een check van uw bekken doen. Wanneer hier een scheefstand is, kan dit van invloed zijn op de spierspanning in de nek. Door middel van een leefadvies kan de fysiotherapeut u ondersteunen en u leren om om te gaan met de klachten.

Herkent u zich in deze klachten?

Neem via onderstaand contactformulier contact op met ons medisch secretariaat voor het inplannen van een afspraak.

Landelijk informatiepunt

Oosthavendijk 1
4475 AA Wilhelminadorp
085 1305474
info@rugexpertisecentrum.nl

Onze locaties