Wat betekent dat eigenlijk precies, restless legs? Restless legs betekent letterlijk “rusteloze benen”. Deze term dekt de lading goed: een onrustig gevoel in de benen dat leidt tot overmatige beweeglijkheid. Het rusteloze gevoel gaat gepaard met bepaalde klachten zoals een kriebelig gevoel in de benen, soms ook pijnlijke benen met als gevolg bijvoorbeeld slaapgebrek, vermoeidheid en concentratieproblemen. De restless legs behandeling hangt af van de oorzaak en bestaat uit therapie, medicijnen of verandering van levenswijze.

Deze aandoening komt betrekkelijk veel voor: 1 op de 20 mensen heeft klachten van restless legs. De grootste groep hiervan bestaat uit mensen van middelbare leeftijd. Het is een hinderlijke aandoening die het leven ernstig kan verstoren als een behandeling uitblijft. Door de slapeloosheid kan op de dag extreme vermoeidheid ontstaan die maakt dat u de dagelijkse werkzaamheden niet goed meer kunt uitvoeren.

Oorzaken van Restless legs

Voluit het restless legs syndrome, afgekort tot RLS en ook wel aangeduid als rusteloze benen, kan verschillende oorzaken hebben. De precieze oorzaak is niet bekend maar het is wel bekend dat bepaalde factoren de aandoening kunnen uitlokken of verergeren. Zo lijkt er sprake te zijn van erfelijkheid. Indien restless legs in uw familie voorkomt, loopt u een groter risico de aandoening ook te krijgen. Restless legs is een neurologische aandoening, dat wil zeggen dat de zenuwen een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Zo lijkt een verstoorde ijzerstofwisseling of dopaminestofwisseling een rol te spelen. En juist dopamine speelt een belangrijke rol bij de overdracht van signalen tussen de verschillende zenuwcellen. Andere factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontwikkelen van de aandoening RLS zijn onder meer

 • zwangerschap
 • de ziekte van Parkinson
 • een ijzertekort
 • scheefstand van het bekken
 • schildklierproblemen
 • nevenwerking van bepaalde medicijnen
 • nierfunctiestoornissen

In veel gevallen kan niet een directe oorzaak worden gevonden en is de behandeling van restless legs dan ook moeilijk. De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van het klachtenpatroon. Soms wordt nog extra onderzoek gedaan zoals een slaaponderzoek of het meten van bepaalde bloedwaardes waaronder het ijzergehalte in het bloed.

Klachten als gevolg van restless legs

De restless legs behandeling wordt, net als de oorzaak van RLS, afgestemd op het klachtenpatroon van de patiënt. Omdat een exacte oorzaak meestal niet kan worden gevonden, worden verschillende behandelingen uitgeprobeerd om het beste resultaat te kunnen behalen. De klachten van restless legs kunnen variëren maar meestal worden de volgende klachten genoemd:

 • rusteloos gevoel in de benen
 • aandrang om de benen te bewegen
 • prikkelend gevoel in de benen
 • kriebelend gevoel in de benen
 • kortdurende, schokkende bewegingen tijdens de slaap.

Op zich lijken deze klachten misschien niet zo ernstig, de gevolgen kunnen echter best een flinke impact hebben op het leven. Door het rusteloze gevoel in de benen moet veel meer worden bewogen dan men op dat moment wil. Rustig even zitten of in bed liggen wordt vaak onmogelijk omdat de aandrang om te bewegen zo groot is. Door het bewegen verdwijnt het vervelende gevoel in de benen om snel weer terug te komen zodra men ligt of zit. Uiteindelijk kan dit proces tot extreme vermoeidheid leiden. Slecht slapen maakt dat men overdag niet goed genoeg is uitgerust om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Sommige patiënten maken schoppende bewegingen in hun slaap en dat houdt niet alleen de patiënt zelf maar ook diens partner uit de slaap. Het spreekt voor zich dat alle klachten als gevolg van restless legs u behoorlijk kunnen uitputten. Een Restless legs behandeling is dan een must.

De behandeling van restless legs

Patiënten kunnen al veel zelf doen om de klachten van restless legs te verminderen. Het leiden van een gezond leven en het in acht nemen van bepaalde leefregels kan al veel helpen en is de start van restless legs behandeling. Voldoende bewegen is belangrijk, maar doe dit bij voorkeur niet laat op de avond. Het is eveneens belangrijk een vast ritme aan te houden; op een vaste tijd naar bed en op een vaste tijd weer opstaan. Het gebruik van cafeïne(koffie, thee, energiedrankjes) moet worden ingeperkt, net als het gebruik van alcohol. Werkt deze eerste stap in de restless legs behandeling niet of onvoldoende dan kunt u proberen met warme of koude voetenbaden verlichting van uw klachten te krijgen. Als laatste mogelijkheid moet worden gedacht aan het nemen van medicijnen. Dit natuurlijk altijd in overleg met uw huisarts. Omdat bepaalde medicijnen ook klachten van restless legs kunnen veroorzaken, is het verstandig in ieder geval contact met uw huisarts op te nemen. Hij of zij kan misschien vervangende medicijnen voorschrijven en ook een bloedonderzoek kan bijdragen aan de behandeling van restless legs. Soms is het ijzertekort de boosdoener en kan een supplement worden voorschreven.

Behandeling RLS en scheefstand bekken

De klachten van restless legs kunnen ook het gevolg zijn van een scheefstand van het bekken. Door deze scheefstand is uw lichaam uit balans en kunnen zenuwen bekneld zijn geraakt waardoor u tintelingen in de benen krijgt. Rusteloze benen is een veelgehoord probleem als gevolg van een scheef bekken. Een scheef bekken kan het gevolg zijn van een val of ander ongeval maar kan ook andere oorzaken hebben. Zit u vaak onderuit op de bank, zit u langdurig op een ongeschikte stoel of heeft u een verkeerd matras? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor een scheefstand van het bekken en dat kan allerlei klachten veroorzaken.

Klachten ten gevolge van een scheef bekken:

 • hoofdpijn, migraine
 • schouderpijn, pijn in de nek
 • rugpijn, zowel hoge als lage rugpijn
 • pijn in het bekken, pijn in de heupen
 • pijn in de rug met uitstraling naar een bil en/of been
 • tintelingen in armen of benen
 • rusteloze benen.

Een scheef bekken kan klachten door het hele lichaam geven omdat het lichaam de scheefstand van het bekken wil compenseren. Die compensatie kan geschieden door de benen en knieën maar ook door de wervelkolom. Zowel het scheve bekken als de compensatie hiervan zorgt ervoor dat het lichaam uit balans raakt. Er wordt verkeerd getrokken aan spieren en pezen, zenuwbanen raken uit balans of raken bekneld. Dit kan tot tal van klachten leiden waaronder klachten van rusteloze benen.

Behandeling bij het Rug Expertise Centrum

U kunt bij het Rug Expertise Centrum, terecht voor de behandeling van verschillende klachten als gevolg van een scheefstand van het bekken. Allereerst moet natuurlijk worden onderzocht of inderdaad bij u sprake is van een scheef bekken. Tijdens het intakegesprek kan worden onderzocht of er inderdaad sprake is van bekkenscheefstand. Ook worden uw klachten besproken.

Landelijk informatiepunt

Oosthavendijk 1
4475 AA Wilhelminadorp
085 1305474
info@rugexpertisecentrum.nl

Onze locaties