Wij zien dat veel rug- en nekpatiënten naar diverse specialisten worden gestuurd zonder dat er goed naar hun klachten gekeken is. Met als gevolg dat u na diverse behandelingen nog steeds niet verder geholpen bent en uw klachten aanblijven. Bij het Rug Expertise Centrum hanteren wij de werkwijze ‘eerst denken, dan doen’. Wij inventariseren eerst uw klachten en kijken hier zo nodig ook naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens brengen wij u in contact met een specialist in uw eigen regio voor de best passende zorg. Op deze pagina leest u meer over onze werkwijze.

Over Het Rug Expertise Centrum

1. Uitvoerige intake

Wij vinden het belangrijk om goed vast te stellen hoe het met u gesteld is, hoe het klachtenpatroon er precies uitziet, zodat wij de behandeling geheel kunnen toespitsen op uw persoonlijke situatie. Er worden vragenlijsten ingevuld, fysieke metingen gedaan en er vinden inspanningstesten plaats.

2. Advies

Na het voltooien van de intake bespreekt het behandelteam de resultaten, de behandelaren vatten hun conclusies samen in het behandelplan en brengen advies uit aan de hoofdbehandelaar. Hierop volgt het adviesgesprek tussen u en de hoofdbehandelaar. In dit gesprek wordt er besproken op welke wijze de behandelaren u gaan helpen met het verminderen van uw klachten en het bereiken van uw doelen.

3. Het behandel- en/of trainingsplan

Het uitgangspunt voor ons is ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, daarom wordt er naast fysieke training veel aandacht besteed aan uw leefwijze en de gevolgen die dit heeft voor uw klachtenbeeld.

4. Duurzaam resultaat

Wij bespreken de manier waarop u zelf preventief kunt denken en handelen om uw rug- of nekpijn blijvend te kunnen beheersen en reduceren. Wij stellen samen met u een plan op (personal life plan).

5. Eindevaluatie

Na het afronden van het behandeltraject vindt er een eindgesprek plaats. In dit gesprek kijkt u samen met uw behandelaar terug op de resultaten die u bereikt heeft binnen het traject. Wij bekijken de resultaten objectief aan de hand van dezelfde testen die ook gebruikt zijn tijdens de intake.

Voordelen Rug Expertise Centrum

Overweegt u een behandeling van uw rug- of nekklachten bij een Rug Expertise Centrum?

  • Alle Rug Expertise Centrum locaties bieden hoogwaardige zorg door uitsluitend te werken met specialisten, die de behandeling met de grootst mogelijke aandacht en zorg uitvoeren.
  • Er zijn geen wachtlijsten: u wordt direct geholpen.
  • Bij ons bent u geen nummer, wij bieden uitsluitend zorg aan die past bij uw individuele wensen en behoeften.Onderzoek, behandeling en begeleiding vinden allemaal plaats op één vaste locatie in uw regio.
  • Rug Expertise Centrum heeft een landelijke spreiding van hoogwaardige gespecialiseerde centra, waardoor u altijd terecht kunt bij een kliniek bij u in de buurt.
  • De behandeling wordt veelal door uw zorgverzekeraar vergoed.