Fysiek en mentaal onderzoek

“Wij onderzoeken niet alleen uw rug, maar ook waardoor uw klachten zijn ontstaan en welke factoren mogelijk van invloed zijn op uw klachten.”

Tijdens een specifiek onderzoek bekijken we alle facetten van uw klachten. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek wordt uw persoonlijke behandelplan opgesteld.

Het onderzoek bestaat globaal uit:

  • Het in kaart brengen van eventuele fysieke stoornissen die van invloed kunnen zijn op de houding en/of beweging van uw lichaam.
  • Het in kaart brengen van uw omgang met uw rug- of nekklachten op mentaal vlak.
  • De betekenis die u aan uw klachten geeft vanuit uw eigen referentiekader.
  • De uitwerking van deze betekenis: wat doet u hierdoor juist wel of niet meer met uw nek en/of rug en wat betekent dit voor uw participatie in het dagelijks leven?

Indien nodig schakelen wij verder aanvullend beeldvormend onderzoek in, zoals MRI- en röntgenopnamen.