Het restless legs syndroom (rusteloze benen), afgekort RLS kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaken van RSL worden weer onderverdeeld in primaire en in secundaire oorzaken. In het eerste geval is er geen onderliggende stoornis aanwezig, in het tweede geval, bij secundaire oorzaken is sprake van een onderliggende ziekte. De oorzaak van het restless legs syndroom moet dan worden gezocht in de onderliggende ziekte of stoornis. Soms is het lastig een oorzaak voor de klachten van rusteloze benen te vinden en als de diagnose moeilijk is te stellen, is ook de behandeling van RLS moeilijker. Onder de vele restless legs syndroom oorzaken valt ook een scheef bekken en deze oorzaak wordt nogal eens over het hoofd gezien. Dit is jammer want de oorzaak, het scheve bekken, is tamelijk eenvoudig te verhelpen waardoor de klachten van restless legs doorgaans afnemen of helemaal verdwijnen.

Onderzoeken die vaak worden verricht om restless legs syndroom oorzaken te vinden zijn een slaaponderzoek, een EMG-zenuwgeleidingsonderzoek en een bloedonderzoek. Het bloedonderzoek is er op gericht na te gaan of bepaalde vitaminetekorten een oorzaak zijn. Verder wordt bij het bloedonderzoek onder andere gekeken naar onderliggende ziektes, de nierfunctie en naar bloedarmoede. Bij het EMG-zenuwgeleidingsonderzoek wordt gekeken of sprake is van zenuw- of spierschade. Een slaaponderzoek is zinvol om na te gaan in hoeverre u uit de slaap wordt gehouden door de klachten van restless legs.

De symptomen van restless legs

Een vervelend kriebelig gevoel in de benen, moeilijk stil kunnen blijven liggen of zitten en de neiging voortdurende met de benen te bewegen. Dit zijn in het kort de symptomen van restless legs. Door de onbedwingbare neiging de benen te bewegen, opdat dat vervelende gevoel zal verdwijnen, kunnen andere klachten optreden zoals vermoeidheid. Als men minder goed slaapt of onvoldoende rust kan nemen omdat men maar in beweging moet blijven, kan de vermoeidheid ernstige vormen aannemen en leiden tot oververmoeidheid. Werken wordt lastig en het concentratievermogen wordt minder.

Andere symptomen van restless legs zijn het maken van onverwachte, schoppende bewegingen, ook ’s nachts. Het vervelende gevoel uit zich meestal in de onderbenen maar het syndroom kan ook leiden tot soortgelijke klachten in het hele been en in de voeten, de armen en in de handen. Omdat rusteloze benen vooral ’s nachts optreden wordt soms een slaaponderzoek verricht. Tijdens dit slaaponderzoek wordt nagegaan of de restless legs u uit de slaap houden.

Overzicht van restless legs syndroom oorzaken

Omdat restless legs oorzaken talrijk zijn, moeten soms verschillende onderzoeken plaatsvinden om de juiste oorzaak vast te stellen. Soms kan ook geen oorzaak worden gevonden. Oorzaken van het restless legs syndroomzijn onder meer:

 • erfelijkheid
 • bloedarmoede
 • een scheefstand van het bekken
 • reuma
 • cafeïne houdende dranken
 • ADHD
 • zwangerschap
 • spataders
 • een nierziekte
 • een laag ijzergehalte
 • sommige medicijnen (kunnen klachten RLS versterken)
 • gebrek aan vitamine
 • ziekte van Parkinson
 • leeftijd (65+)
 • problemen met de zenuwen in de benen (zenuwstoornis)
 • dopamine (de aanmaak van en/of het doorgeven aan het lichaam)
 • diabetes en andere onderliggende ziektes.

Indien de oorzaak van het  restless legs syndroom moet worden gezocht in een onderliggende ziekte, dan dient deze ziekte te worden behandeld en soms moet extra medicatie worden voorgeschreven om de klachten van de rusteloze benen te verminderen.

Ook als sprake van erfelijkheid, een hogere leeftijd of ADHD, kunnen de klachten meestal alleen met behulp van medicatie worden verminderd. In geval van spataders kan een behandeling of operatie van de spatader helpen en bij zwangerschap verdwijnen de klachten meestal na de geboorte van het kind. U kunt ook zelf veel doen om de klachten van rusteloze benen te verminderen. Een gezonde leefstijl draagt bij aan vermindering van de klachten.

Sommige restless legs syndroom oorzaken kunnen eenvoudig worden verholpen. Zo kan een vitaminetekort worden verholpen met de juiste medicijnen. Bij bloedarmoede kan een ijzerpreparaat uitkomst bieden en bij een teveel aan cafeïne kunt u minder koffie (en zwarte thee) gaan drinken.

Ook een scheef bekken kan relatief eenvoudig worden verholpen en kan leiden tot een vermindering of het verdwijnen van restless legs klachten.

Leefregels bij rusteloze benen

Een gezonde leefstijl kan zorgen voor vermindering van klachten door restless legs. Soms verdwijnen de klachten helemaal. Heeft u ernstige klachten waardoor u niet meer goed kunt functioneren dan is het raadzaam een arts te bezoeken. Deze kan wellicht de restless legs syndroom oorzaken vinden of juist uitsluiten waardoor u misschien met medicijnen al veel verbetering kunt krijgen van uw klachten.

Wat u zelf kunt doen, is minder koffie drinken, zorgen voor voldoende rust én beweging en gezond eten en drinken. Als u niet goed kunt slapen van het vervelende gevoel in de benen zoals een branderig, tintelend, jeukend gevoel is het soms goed een poosje te lezen in bed. Dit leidt af en geeft uw benen de gelegenheid tot rust te komen. Als dit niet lukt dan kunt u een arts bezoeken en om medicatie vragen zodat u beter kunt inslapen. Gezond eten, voldoende fruit en groenten kunnen ook helpen. U bouwt hierdoor een goede balans op wat de vitaminen betreft. Immers, restless legs kunnen ook het gevolg zijn van een tekort aan bepaalde vitaminen of door ijzergebrek (bloedarmoede).

Door regelmatig te bewegen (wandelen, fietsen) verbetert de doorbloeding in het lichaam en ook in de benen. Dit kan ook helpen de klachten van restless legs te verminderen. Alcohol en roken zijn in het algemeen niet goed voor uw gezondheid en het is dan ook raadzaam te stoppen met roken en het drinken van alcohol te beperken.

Restless legs syndroom oorzaken: scheef bekken

Een scheef bekken kan vele oorzaken hebben: van te vaak onderuit gezakt op de bank zitten tot een verkeerd matras of een ongeluk waarbij uw bekken uit balans is geraakt. Een val van de trap, een buiteling over de stoeprand of over een los kleedje. Indien het bekken eenmaal scheef staat, hetgeen overigens met het blote oog niet is te zien, zal het lichaam deze scheefstand willen compenseren. Soms compenseert het lichaam de scheefstand met de knieën, maar meestal met de rug (de wervelkolom). Het is logisch dat een dergelijke disbalans van het lichaam allerlei klachten kan veroorzaken. Er worden onnatuurlijke krachten uitgeoefend op spieren en pezen en zenuwen kunnen beklemd komen te zitten. Soms vanuit de benen en knieën zelf, vaak vanuit de rug. Een scheef bekken kan dan ook tot veel verschillende klachten leiden: van hoofdpijn en migraine tot schouderpijn, nekpijn, pijn in de rug (zowel in de bovenrug als in de onderrug), pijn in het bekken, in de heupen en zelfs een hernia. Ook het restless legs syndroom kan het gevolg zijn van een scheef bekken.

Behandeling bij het Rug Expertise Centrum

U kunt bij het Rug Expertise Centrum, terecht voor de behandeling van verschillende klachten als gevolg van een scheefstand van het bekken. Allereerst moet natuurlijk worden onderzocht of inderdaad bij u sprake is van een scheef bekken. Tijdens het intakegesprek kan worden onderzocht of er inderdaad sprake is van bekkenscheefstand. Ook worden uw klachten besproken.

Landelijk informatiepunt

Oosthavendijk 1
4475 AA Wilhelminadorp
085 1305474
info@rugexpertisecentrum.nl

Onze locaties