Jan Kemps is rugspecialist op onze Rug Expertise Centrum locatie in Sint-Oedenrode, wat onderdeel uitmaakt van Fysiorooi. Jan zit al 10 jaar in het vak van fysiotherapie waarvan 7 jaar als manueel therapeut. Door de specialisatie richting manuele therapie is hij zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op patiënten met lage rugklachten.

Het begin van het Rug Expertise Centrum (REC) in Sint-Oedenrode

“Ongeveer 5 jaar geleden wilde collega en praktijkhouder Luc van Kruijsdijk zich meer verdiepen in de behandeling van chronische (langdurige) lage rugklachten, omdat wij veel patiënten zien met deze klachten. Onder andere vanuit fydee hebben wij de laatste jaren verdiepingscursussen gevolgd om hier meer kennis over te krijgen. Het REC biedt programma’s die ook echt werken voor mensen. Binnen onze praktijk bieden we het volledig op maat aan en blijven het 1 op 1 behandelingen, die verder gaan dan alleen het behandelen van patiënten op de bank.”

Onderscheidend karakter van Rug Expertise Centrum Sint-Oedenrode

“Wij hebben een onderscheidend karakter door onze ervaring, het rugprogramma en de daarvoor exclusieve trainingsapparatuur. Ik zit al 10 jaar in het vak en zie heel veel mensen met rugklachten en nekklachten. Ik ben een duidelijke voorstander van specialismen in het vak. Als specialist zie je en behandel je veel dezelfde aandoeningen, daar word je alleen maar beter van.”

Welke klachten krijg je te zien?

“Dit zijn voornamelijk lage rugklachten en mensen met chronische lage rugpijn. Dat zijn mensen die jarenlang al rugklachten hebben en daar vaak ook al eerder behandelingen voor hebben gehad bij verschillende zorgverleners elders. Meestal zijn het mensen waarbij geen duidelijke afwijkingen in de rug zijn gevonden d.m.v. scans en onderzoek in het ziekenhuis. Het Rug Expertise Centrum is ook echt geschikt voor mensen met chronische rugklachten, het gaat namelijk verder dan normale programma’s die door therapeuten worden aangeboden en we kijken niet alleen naar de klacht zelf. Ook leefstijlfactoren (bv. Voeding, stress, bewegen) nemen we zeker hierin mee, naast pijneducatie en het geven van inzicht in de klacht”

Voor wie is het Rug Expertise Centrum geschikt?

“Het REC is geschikt voor mensen met chronische rugklachten. Dit kan zijn dat er specifieke rugklachten (bijvoorbeeld bij een hernia, na een ongeluk of door ziekte) zijn, maar vooral waarbij er geen duidelijke afwijkingen zijn. De klachten komen dan vaak door een lagere belastbaarheid van de lage rug en dat is in ongeveer 95% van alle rugpijn gevallen. Ook kan het zijn dat leefstijlfactoren meespelen en dit proberen we mee te nemen in de behandeling.”

Wat kan de patiënt verwachten?

“Het mooie van ons concept is dat we als rugspecialisten voor mensen met zowel acute als chronische klachten iets zeer effectiefs kunnen aanbieden. Dit is iets waar we sterk in zijn en de patiënt kan dan ook een deskundig onderzoek en behandeling van ons verwachten. Voor het REC kunnen mensen online rugtest afnemen. Vaak worden mensen in het eerste gesprek heel enthousiast als ik ze over het REC-concept vertel, terwijl er ook mensen komen met kortdurende rugpijn en gebaat zijn bij een normale manueeltherapeutische behandeling. Als mensen bewust bellen voor het REC weten mensen vaak dat ze zelf ook een actieve bijdrage zullen moeten leveren. Het mooie is dat we mensen inzicht geven in wat rugpijn is en hoe ze hier zelf invloed op uit kunnen oefenen door juist te bewegen, kennis en eventuele leefstijlaanpassingen. Dit in combinatie met manuele therapie en coaching. Dit is een bewezen effectieve behandeling bij chronische klachten op de lange termijn. Op lange termijn is het veel effectiever om mensen zelf te activeren en ze meer te laten bewegen dan ze eigenlijk doen als ze pijn hebben.”

Lees hier een interview met een patiënt van Jan