Fysiotherapeut Andries Knoeff

Leer rugspecialist Andries Knoeff van het Rug Expertise Centrum beter kennen…

Is sinds 1986 werkzaam in deze praktijk en was tussen 1990 en 2020 mede-eigenaar van de maatschap Groepspraktijk de Vries. Daarnaast was hij sinds 1996 werkzaam in de multidisciplinaire (pijn)revalidatie en werkt hij als coach.

Manuele therapie en meer..

Andries volgde diverse specialisaties, waaronder die van Master Manuele Therapie, psychomotore oefentherapie (methode Brouw), mindfulness, EMDR, RET, ACT, NLP, School of Coaching en Systemische familieopstellingen bij Elmer Hendrikx.

“Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen houding en patroon van bewegen. Naast het lichaam neem ik ook de mentale, gedragsmatige kant en de sociale-maatschappelijke context mee in mijn behandeling.”

Langdurige pijn en stressklachten

Mijn interesse ligt bij het behandelen en coachen van mensen met langdurige pijn- en stressklachten. Een effectief middel daarbij is het vergroten van het lichaamsbewustzijn. Hierbij is het belangrijk om enerzijds bewust te worden van de enorme draagkracht van een bewust lichaam en anderzijds inzicht te krijgen in inadequate patronen van denken en reageren. Pas als je die patronen herkent en neemt zoals ze zijn, krijg je acceptatie en integratie. Dit kan leiden tot een volwassen bewustzijn met minder strijd en stress.

“ Belangrijk als mens is een hoge kwaliteit van aanwezigheid, ontspannen in het hier en nu, met aandacht voor jouw taak en begrenzingen (“waar heb ik invloed op?”) en innerlijk verbonden met jouw waarden.”

Hoe?

De bewustwording en kwaliteit van aanwezigheid kunnen worden vergroot door middel van gesprekken, aanraking, psychomotore oefeningen,  systemische vragen en visualisaties en adem-/ontspanningstechnieken.