Uw behandeltraject verloopt als volgt:

U kunt zich aanmelden bij het Rug Expertise Centrum door gebruik te maken van het afspraakformulier op onze website of direct telefonisch contact op te nemen bij één van de aangesloten behandelcentra. Tijdens het intakegesprek en het daaropvolgend rugonderzoek brengen wij zorgvuldig uw klachten in kaart. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld en brengen wij u in contact met de zorgprofessional die uw specifieke klachten het beste kan behandelen. Wij instrueren de zorgprofessional. Uw behandelaar volgt uw zorgproces te allen tijde: resulteert uw behandelingstraject niet in een succes, dan bespreekt u met uw behandelaar welke vervolgstappen er het beste genomen kunnen worden. Dit kan betekenen dat u wordt doorverwezen naar één van onze gespecialiseerde artsen of chirurgen.